Катренко А.В., Антоняк Т.І. Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання

УДК 519.866

А.В. Катренко, Т.І. Антоняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Катренко А.В., Антоняк Т.І., 2011

Розглянуто питання побудови математичної та імітаційної моделей оптимального розміщення об’єктів, формалізації задач розміщення і побудови алгоритму розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання.
Ключові слова: імітаційне моделювання, імітаційна модель, цільова функція, критерії, обмеження, задача розміщення.

This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.
Key words: simulation, simulation model, objective function, criterion, limitations, task of placing.

Література – 9.