Кісь Я.П., Коваленко М., Яртим І. Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ

УДК 004

Я.П. Кісь, М. Коваленко, І. Яртим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ У ВНЗ

© Кісь Я.П., Коваленко М., Яртим І., 2011

Описано методику збору, аналізу і опрацювання інформації на прикладі предметної області ВНЗ. Розроблено схеми функціонування алгоритму та методи опрацювання даних у заданій предметній області.
Ключові слова: аналіз, інформація, алгоритм, методика збору, схеми.

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.
Key words: analys, information, algorithm, methods of collection, charts.

Література – 5.