Крамаренко М.Б. Дослідження симетричної моделі діагностування на системному рівні

УДК 004.052.32

М.Б. Крамаренко

ТзОВ «Елекс»

ДОСЛІДЖЕННЯ СИМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТУВАННЯ НА СИСТЕМНОМУ РІВНІ

© Крамаренко М.Б., 2012

Систематизовано результати досліджень паралельного, послідовного та локального t-діагностування однієї моделі діагностування на системному рівні, що завжди генерує симетричний синдром. Запропоновано діагностичні структури для паралельного, послідовного та локального t-діагностування. Запропоновано алгоритми дешифрації синдрому мінімальної складності.
Ключові слова: t-діагностування, локальне самодіагностування, моделі діагностики відмов на системному рівні, симетричний синдром.

Parallel, sequential, and local t-diagnosis for a certain system-level diagnosis model which always generates symmetrical syndrome has been researched. Previous researches results were systemized. Minimal complexity algorithms and related diagnosis structures have been suggested.
Key words: t-diagnosis, local self-diagnosis, system-level fault diagnostic models, symmetrical syndrome.

Література – 12.