Пасічник В.В., Іванущак Н.М. Дослідження статистики мереж громадського транспорту найбільших міст західного регіону України

УДК 004.942

В.В. Пасічник1, Н.М. Іванущак2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ МЕРЕЖ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

© Пасічник В.В., Іванущак Н.М., 2011

Наведено систематичний огляд статистичних властивостей мереж ГТ чотирьох міст західного регіону України: Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Чернівців, розглянута топологія, локальні та глобальні характеристики цих мереж. Продемонстровано, що розподіл ступенів вузлів підпорядковується степеневому закону в L-просторі та експоненційному у Р-просторі.
Ключові слова: мережі громадського транспорту, розподіл ступенів, коефіцієнт розгалуження, середня міжвузлова відстань.

This work deals with a systematical review of the statistical properties of public transport networks of four cities of Ukraine: Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi, there are considered topology, local and global characteristics of these networks. There was demonstrated that the degree distribution of nodes subjects to power law in L-space and exponential law in P-space.
Key words: public transport networks, degree distribution, branching factor, average internode distance.

Кількість посилань 26