Андрухів А.І., Тарасов Д.О. Інтеграція інформаційної системи бібліотеки у інформаційне середовище ВНЗ

УДК 004.42

А.І. Андрухів, Д.О. Тарасов,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БІБЛІОТЕКИ У ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ

© Андрухів А.І., Тарасов Д.О., 2011

Розглянуто завдання, технології, алгоритми та засоби інтеграції автоматизованих бібліотечних інформаційних систем з інформаційними системами університету. Досліджено технологічні особливості розроблення та використання програмного модуля для автоматизованого аналізу комплектування та забезпеченості навчального процесу університету потрібною літературою.
Ключові слова: автоматизована бібліотечна інформаційна система, електронний архів, база даних, інформаційна система, консолідація даних, розрахунок книгозабезпеченості.

The authors reviewed the task, technology, and algorithms for integration of library information systems with information systems of the university. The paper describes technological issues of the development and implementation of web-module for automated analysis of books availability for the university educational process.
Key words: library information system, electronic repository, database, data consolidation.

Кількість посилань 4