Кісь Я.П., Кушнірчук І.Б. Інтелектуальна система аналізу результатів пошуку та просування сайтів у пошукових системах

УДК 004.9

Я.П. Кісь, І.Б. Кушнірчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ ТА ПРОСУВАННЯ САЙТІВ У ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

© Кісь Я.П., Кушнірчук І.Б., 2011

Запропоновані методи та механізм функціонування інтелектуальної системи аналізу результатів пошуку та просування сайтів у пошукових системах.
Ключові слова: пошукова оптимізація, просування сайтів, інтернет, пошукові системи, сайт, ранжування Google

In the article propose method and mechanism of functioning the intellectual analysis of search results and website promotion in search engines
Key words: search engine optimization, site promotion, internet, search engines, site, Google rankings

Кількість посилань 9