Марковець О. В., Макосій О.О. Консолідований інформаційний ресурс економічних показників регіону

УДК 004.65 +332.1

О.В. Марковець, О.О. Макосій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНУ

© Марковець В.О., Макосій О.О., 2011

Зібрано та проаналізовано інформацію від об’єктів господарювання стосовно процесів консолідації даних, отриманих як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Побудовано на її основі сховища даних, розроблено засоби інтеграції та аналізу розрізненої вхідної інформації економічної сфери регіону.
Ключові слова: сховище даних, економічна сфера регіону, бізнес-каталог, інтеграція.

In this article information from the management objects regarding the data consolidation processes obtained from both internal and external sources is collected and analyzed. On this basis data warehouse is built. Integration and analysis means of diverse input data of the region economic sphere are developed.
Key words: data warehouse, economic sphere of region, business catalog, integration.

Кількість посилань 6