Нога Р., Шаховська Н.Б. Аналітичний огляд методів та засобів опрацювання текстової інформації

УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

Р. Нога, Н.Б. Шаховська,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Нога Р., Шаховська Н.Б., 2011

Проаналізовано проблеми опрацювання розрізнених текстових даних. Виділено задачі опрацювання текстових даних. Показано, що наявне математичне та програмне забезпечення недостатнє для одночасного розв’язання задач опрацювання множинних текстових ресурсів.
Ключові слова: ключове слово, індексування, пошук.

There are analyzed the problems of disparate text data processing. The problems of text data processing are highlighted. It is shown that the existing mathematical software and insufficient for the simultaneous solution of problems handling multiple text resources.
Key words: keyword, indexing, searching.

Кількість посилань 17