Ковела І., Наконечний А., Яцук Ю. Синтез автоматичних систем на основі цифрового ПІД-регулятора з чотирма параметрами настроювання

УДК 62-502.101.5

І. Ковела, А. Наконечний, Ю. Яцук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

СИНТЕЗ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПІД-РЕГУЛЯТОРА З ЧОТИРМА ПАРАМЕТРАМИ НАСТРОЮВАННЯ

© Ковела І., Наконечний А., Яцук Ю., 2011

Пропонується метод параметричного синтезу автоматичних систем на основі цифрових ПІД-регуляторів з чотирма параметрами настроювання за допомогою удосконаленого методу багатокритеріальної параметричної оптимізації. Наведено результати синтезу систем зі статичними об’єктами першого та другого порядку із запізненням, які підтверджують ефективність запропонованого методу та доцільність його застосування у практиці автоматизації промислових об’єктів.
Ключові слова: ПІД-регулятор, синтез автоматичних систем, цифрові системи, регулювання.

The method of parametric synthesis of automatic systems based on digital PID-controllers with four parameters set by improved methods of multi-parametric optimization. The results of synthesis systems with static first-and second-order with delay, confirming the effectiveness of the proposed method and the feasibility of its application in practice of automation of industrial plants.
Keywords: PID-controllers, synthesis of automatic systems, digital systems.

Література – 7