Драган Я., Медиковський М., Шаховська Н. Системний аналіз і проблема концепції простору даних в інформаційних технологіях

УДК 004.9

1 Я. Драган, 2 М. Медиковський, 3 Н. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра програмного забезпечення,
2кафедра автоматизованих систем управління,
3кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМА КОНЦЕПЦІЇ ПРОСТОРУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

© Драґан Я., Медиковський М., Шаховська Н., 2011

Як вислід системного аналізу онтології понять, що стосуються формування рішень, та аналогій з відомими науковими фактами обґрунтовано запровадження поняття простору даних.
Ключові слова: формування рішень, інформація, відомості, дані, простір даних.

As outcome of system analysis ontology concepts concerning the formation of solutions and analogies with the known scientific facts there is justified the introduction of the concept of dataspace.
Keywords: decisions formation, information, data, dataspace.

Література – 18