Дронюк І., Городецька О. Розроблення бітових карт методом амплітудно-модульованого растрування

УДК 681.3

І. Дронюк, О. Городецька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем видавничої справи

РОЗРОБЛЕННЯ БІТОВИХ КАРТ МЕТОДОМ АМПЛІТУДНО-МОДУЛЬОВАНОГО РАСТРУВАННЯ

 І. М. Дронюк, О. Городецька, 2011

Проаналізовано методи растрування. Запропоновано метод побудови бітових карт на основі амплітудного та частотно-модульованого растрування. Розроблено програму, яка реалізує побудову бітових карт для високоякісного поліграфічного друку.
Ключові слова: амплітудно -модульоване растрування, бітові карти, друк.

The article analyzes the existing methods of screening. The method of constructing bitmap based on the amplitude and frequency-modulated screening was suggested. A program that implements the construction of bitmaps for high-quality printing was developed.
Keywords: screening, amplitude -modulated screening, bitmaps, printing.

Література – 5