Щербовських C. Визначення характеристик готовності простої деревоподібної відновлюваної системи із урахуванням перерозподілу навантаження елементів

УДК 519.718.2

C. Щербовських
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГОТОВНОСТІ ПРОСТОЇ ДЕРЕВОПОДІБНОЇ ВІДНОВЛЮВАНОЇ СИСТЕМИ ІЗ УРАХУВАННЯМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

© Щербовських С., 2011

Для простої деревоподібної відновлюваної системи із урахуванням перерозподілу навантаження методами автоматизованого формування побудовано моделі надійності марковського та імітаційного типів і визначено за ними характеристики готовності.
Ключові слова: надійність, готовність, інтенсивність потоку відмов, марковська модель, імітаційна модель.

For simple dendritic renewal system with load redistributing consideration Markov and simulation reliability models using automation creation methods are formed and by them availability characteristics are determined.
Keywords: reliability, availability, failure rate, Markov model, simulation model.

Література – 7