Ванько В., Шклянка О. Вдосконалення нормативних вимог для забезпечення контролю якості електроенергії

УДК 621.311.13

В. Ванько, О. Шклянка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

 Ванько В., Шклянка О., 2011

Проаналізовано стан нормативно-технічної бази стосовно якості електроенергії і систематизовано перелік показників якості у вигляді певних груп. Запропоновано додаткові показники якості електроенергії, що дають змогу повніше характеризувати часові зміни напруги мережі за появи різноманітних процесів погіршення якості в енергосистемі.
Ключові слова: якість, електрична енергія, показник якості, стандарт, енергетична система, матриця якості.

The analysis of normative and technical base for power quality, systematic list of quality indicators in the form of certain groups. The new indicators of quality electricity to characterize temporal changes in voltage network at the appearance of various processes of degradation in the power system.
Key words: quality, electric power, index of quality, standard, power system, matrix of quality.

Література – 7