Кунанець Н., Щур Р. Створення консолідованого інформаційного ресурсу туристичної галузі Львівської області: інструментарій та особливості формування

УДК 002.53/.55

Н. Кунанець1, Р. Щур2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж
2кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

СТВОРЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

© Кунанець Н., Щур Р., 2011

Розглянуто процес роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу туристичної галузі Львівської області. Проаналізовано методи консолідованої інформації та засоби для створення такого ресурсу.
Ключові слова: консолідована інформація, консолідований інформаційний ресурс, галузь туризму.

The article considered process of work to create consolidated information resource tourism industry Lviv region. Examines the methods of consolidated information and tools for creating such a resource.
Key words: competitive intelligence, consolidated information resource ,the tourism industry.

Література – 8