Вишневська Н., Демида Б. Технології створення інтерактивних віджетів: віндовс-гаджети

УДК 621.391

Н. Вишневська, Б. Демида
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВІДЖЕТІВ: ВІНДОВС-ГАДЖЕТИ

© Вишневська Н., Демида Б., 2011

Досліджено методи графічного представлення динамічно-змінної інформації, а саме – відтворення розкладу для викладачів кафедри АСУ – у заданій області робочого столу для операційних систем Windows Vista таWindows 7. Подано приклад розв’язання поставленої задачі шляхом використання відокремлених графічних модулів - віджетів (на прикладі Windows Gadgets), реалізованих за допомогою платформи Microsoft Windows Sidebar. Віджет для робочого столу є графічним інтерфейсом, що отримує дані від веб-ресурсу (сайту) за допомогою безпровідникової технології передачі даних мережею – технології веб-сервісів. Зв’язок між двома платформами здійснюється на основі HTTP-запитів у мережі Інтернет.
Ключові слова: гаджет, віджет, віндовс 7, віндовс-віста, галерея гаджетів, платформа гаджетів, бічна панель, програмування гаджетів, розроблення гаджетів.

In this article investigates methods of graphic representation for dynamically changed information – namely, approaches for Lecturers’ Schedule’s presentation for ACS department of National university ”Lviv Polytechnic“ – in a given place of desktop for operating systems Windows Vista/Windows 7, implemented using Microsoft Windows Sidebar platform. Desktop widget is a graphical interface that receives data from a Web-resource (site) using wireless technology for data networks – web service technology. The relation between graphical platform and data platform is based on HTTP-requests on the Internet.
Key words: gadget, widget, sides.how gadget, web gadget, Windows 7, Windows Vista, gadget gallery, Gadgets Platform, Sidebar, gadget programming, gadget developing.

Література – 3