Ковалюк Т., Єфіменко О. Про розвиток ІТ-освіти України

УДК 378:004 004.9

Т. Ковалюк1, О. Єфіменко2
1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління,
2Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, відділ природничо-математичної освіти

ПРО РОЗВИТОК ІТ-ОСВІТИ УКРАЇНИ

© Ковалюк Т., Єфіменко О., 2012

Проаналізовано зміст підготовки ІТ-фахівців, аспекти взаємодії вищої ІТ-освіти та ІТ-індустрії України. Для реформування ІТ-освіти пропонується концентрація ІТ-напрямів підготовки у галузі знань “Інформатика та інформаційні технології”.
Ключові слова: вища ІТ-освіта, ІТ-індустрія, узагальнені об’єкти діяльності випускників.
This article analyzes the content of preparation of IT-professionals, aspects of the interaction between higher IT-education and IT industry of Ukraine. For IT education reform proposed concentration of IT training areas in the field of knowledge “Informatics and information technology”.
Keywords: higher IT education, IT industry, general objects of the graduates.

Література – 2