Назаркевич М., Вербенко І. Ідентифікація даних кореляційними методами на основі Ateb-функцій

УДК 531.36+534

М. Назаркевич, І. Вербенко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІТВС

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДАНИХ КОРЕЛЯЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ НА ОСНОВІ ATEB-ФУНКЦІЙ

 Назаркевич М., Вербенко І., 2011

Побудовано метод ідентифікації даних на основі Ateb-функцій для встановлення відповідності між розпізнаним документом та його електронним еталоном. Ідентифікація інформації здійснювалася на основі кореляційних методів. Розроблено програмне забезпечення для здійснення ідентифікації.
Ключові слова: Ateb-функції, ідентифікація інформації, кореляційні методи.

We construct a method of identification based on data Ateb-functions for mapping between the recognized document and its electronic standard. Identifying information based on correlation methods. Is developed software for identification.
Keywords: Ateb-functions, identifying information, correlation methods.

Література – 6