Електричні мікромашини. У 2 томах. Том 1. Мікромашини постійного струму та мікротрансформатори

Андрейко І. І., Біляковський І. Є., Денис Б. Д.
Код: 978-966-553-601-7
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 452 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:173,00грн.
Weight: 0 г

Викладено основи теорії електричних машин. Описано будову, фізичні явища; наведено рівняння стану, основні розрахункові співвідношення та найважливіші характеристики й показники роботи електричних мікромашин постійного струму та мікротрансформаторів, що використовуються як електромашинні елементи автономних джерел живлення, як привідні двигуни різноманітних точних механізмів, а також як інформаційні та інформаційно-силові електромашинні елементи систем автоматики та інформатики. Наприкінці кожного розділу подано запитання й задачі для самоперевірки та контролю знань.
Для студентів вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників, які проектують та експлуатують електричні мікромашини загальнопромислового застосування, електромашинні інформаційні та інформаційно-силові елементи систем автоматики та інформатики.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
Передмова. Вступ.
Частина перша. Електричні мікромашини постійного струму.
Розділ 1.Загальнi питання будови й теорiї мікромашин постiйного струму.
Розділ 2. Генератори постійного струму.
Розділ 3. Двигуни постійного струму.
Частина друга. Мікротрансформатори.
Розділ 4. Загальні питання будови й теорії трансформаторів.
Розділ 5. Cилові спеціальні мікротрансформатори.
Розділ 6. Спеціальні трансформатори систем автоматики.