Алєксєєва І.В., Гайдей В. О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей

УДК 378.14

І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

© Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., 2012

Проінформовано про особливості застосування сучасних математичних моделей тестів Мастерса та Андерсена до аналізу якості тестових завдань комплекту дистанційної освіти “Вища математика”, розробленого в НТУУ “КПІ”. Наведено методики оцінювання латентних параметрів за відповідними моделями.
Ключові слова: тестові завдання, латентні параметри, моделі Мастерса, Андерсена.

The present paper informs about features of application Masters and Andersen models to the Item Analysis for outlined web-based courses “Higher mathematics” made in NTUU “KPI”. Methodics of estimating latent parameters are given.
Keywords: Item Analysis, IRT, Masters and Andersen models.

Література – 5