Біленька О.Б. Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань при використанні системи управління навчанням MOODLE

УДК 709.4, 710.5

О.Б. Біленька
Національний університет “Львівська політехніка”

МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE
© Біленька О.Б., 2012

Описано, як за допомогою вбудованих засобів для автоматизації обчислень статистичних показників за результатами виконання тестових завдань можливо контролювати та об’єктивно оцінювати якість тестів.
Ключові слова: тест, тестове завдання, курс, студент, віртуальне навчальне середовище.

Control and objective estimation of a test’ quality are possibly carry out wih help of build-in means for statistic indeces calculation by executive results of the test tasks.
Keywords: test, test task, e-course, student, virtual learning system.

Література – 4