Носенко Е.Л. , Салюк М.А. Принципи і прийоми розроблення навчальних матеріалів для дистанційних курсів з урахуванням психологічних закономірностей засвоєння знань

УДК 371.311

Е.Л. Носенко, М.А. Салюк
Дніпропетровський національний університет

ПРИНЦИПИ І ПРИЙОМИ РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
© Носенко Е.Л., Салюк М.А., 2012

Розглянуто принципи, за якими доцільно розробляти навчальні матеріали із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій: 1) урахування закономірностей збереження інформації у семантичній пам’яті людини; 2) спирання на множинність форм репрезентації інформації у свідомості; 3) орієнтація на майбутню реальну професійну діяльність під час моделювання бази виконавчих знань.
Ключові слова: семантична пам'ять, множинність репрезентації інформації, перекодування.

The paper presents the description of the principles to be accounted for when designing teaching materials for the computer-assisted instruction:1) considering the regularities of the semantic human memory related to the information retention; 2) accounting for the multiple forms of mental representation of knowledge; 3) using professionally–oriented cases for developing executive knowledge.
Keywords: semantic memory, multiple forms of information representation, recoding.

Література – 11