Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д. Використання віртуального навчального середовища Львівської політехніки для організації дистанційного навчання

УДК 378.14.004, 004.9

Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
© Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., 2012

Наведено структуру системи для технічної підтримки дистанційної форми навчання в Національному університеті “Львівська політехніка”. Показано можливість розширення інтерактивних можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки.
Ключові слова: дистанційна освіта, система дистанційного навчання, інформаційне середовище, Інтернет-технології, Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки.

In the article the structure of designed system to support distance learning at the Lviv National Polytechnic University is presented . The possibility of expanding interactive features of Virtual learning environment of Lviv Polytechnic is shown.
Key words: Distance education, distance learning system, Internet technologies, Virtual learning environment of Lviv Polytechnic.

Література – 7