Коруд О.Я., Павликевич М.Й., Хвищун Л.Ф. Концептуальні засади та архітектура бази даних “Навчальні плани”

УДК 004.414.3

О.Я. Коруд, М.Й. Павликевич, Л.Ф. Хвищун
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА АРХІТЕКТУРА БАЗИ ДАНИХ “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”

© Коруд О.Я., Павликевич М.Й., Хвищун Л.Ф., 2012

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних “Навчальні плани”, призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.
Ключові слова: навчальний процес, планування, база даних, модуль, навчальна програма, навчальний план.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database “Curriculum”, which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.
Key words: learning process, planning, database module, curriculum.

Література – 3