Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І. Створення навчально-тренінгового комплексу “Віртуальне підприємство” в Полтавському університеті економіки і торгівлі

УДК 378.147

М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВОГО КОМПЛЕКСУ “ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО” В ПОЛТАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

© Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., 2012

Розглянуто передумови створення віртуальних підприємств у ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Запропоновано шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу “Віртуальне підприємство” ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.
Ключові слова: віртуальне підприємство, навчально-тренінговий комплекс, системний підхід.

The present work demonstrates the prerequisites to create virtual enterprises in higher education in economics, their typical features. Preasently implementation of the program a program of creating educational and training complex “Virtual Enterprise” university Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade."
Keywords: virtual enterprise, educational and training complex, system approach.

Література – 3