Андрухів А.І., Тарасов Д.О. Система рекомендації літератури – новий Веб-сервіс бібліотеки

УДК 004.9

А.І. Андрухів, Д.О. Тарасов
Науково-технічна бібліотека
Національного університету “Львівська політехніка”

СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ – НОВИЙ ВЕБ-СЕРВІС БІБЛІОТЕКИ
© Андрухів А.І., Тарасов Д.О., 2012

Запропоновано схему побудови модуля рекомендації літератури під час роботи з електронним каталогом.
Ключові слова: АБІС, електронний каталог, алгоритм рекомендацій.

The article suggested the literature recommendations module working with WEB-OPAC.
Key words: LIS, opac, recommendation algorithm.

Література – 3