Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін

УДК 004.9:378.1

Ю.В. Триус
Черкаський державний технологічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

© Триус Ю.В., 2012

Розглянуто питання, пов’язані з використанням інноваційних інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, зокрема вільно поширюваних web-орієнтованих систем комп’ютерної математики і технологій мобільного мавчання математики.
Ключові слова: математичні дисципліни, web-орієнтовані системи комп’ютерної математики, мобільні математичні середовища.

Considered issues related to the use of innovative information technology in learning mathematics, particularly open source web-oriented computer systems and mobile technology learning mathematics.
Key words: mathematical discipline, web-oriented computer mathematical system, mobile ICT, mobile math environment.

Література – 8