Чайківський Т.В. Проведення аудиторних занять з використанням віртуального навчального середовища Львівської політехніки

УДК 378.046.4

Т.В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
© Чайківський Т.В., 2012

Описано методику проведення аудиторних занять всіх типів з використанням засобів інформаційної системи “Віртуального навчального середовища Львівської політехніки”. Основну увагу приділено викладанню лекційного матеріалу.
Ключові слова: Moodle, слайд, заняття, лекція.

Method for all types of classroom training with the use of LMS ‘Lviv Polytechnic Virtual Learning Environment’ was described. Special attention is paid to teaching lectures.
Keywords: Moodle, slide, training, lecture.

Література – 2