Колодій Р.С. Засоби для дистанційного вивчення теоретичних основ синхронної цифрової технології передавання інформації у ВНС ЛП

УДК 709;4;710.5

Р.С. Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСОБИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СИНХРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВНС ЛП

© Колодій Р.С., 2012

Описано можливості віртуального навчального тренажера для вивчення теоретичних та технологічних аспектів синхронної цифрової технології (Synchronous Digital Hierarchy – SDH). Проаналізовано доцільність використання віртуального тренажера при вивченні дисципліни “Канали та системи передавання інформації” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації” та запропоновано метод тестового контролю щодо вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].
Ключові слова: віртуальний тренажер, технологія SDH, тестові питання.

In this work describes the features of virtual training simulator for the study of theoretical and technological aspects of synchronous digital technology (Synchronous Digital Hierarchy – SDH). Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “channels and the transmission of information” for students in training “Telecommunications” and test control of learning material according to the recommendations of the regulations of the Lviv Polytechnic.
Keywords: virtual simulator, technology SDH, test questions.

Література – 3