Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії

Волинець О. О., Гетьманчук М. П., Ржиський Л. П.
Код: 978-966-553-643-7
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 264 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:187,00грн.
Weight: 0 г

У монографії в контексті взаємин між державою та Церквою розглянуто основні напрями діяльності Української Греко-Католицької Церкви. Книга є першою спробою комплексного дослідження місця та ролі УГКЦ у процесі вітчизняного державотворення, національної та еклезіальної самоідентифікації українських греко-католиків. Проаналізовано питання взаємозв’язку національного та релігійно-духовного відродження, вплив УГКЦ на формування системи морально-етичних цінностей українського суспільства, соціальну доктрину УГКЦ, джерела міжконфесійних конфліктів та моделі міжцерковного діалогу.
Для філософів, релігієзнавців, істориків, аспірантів, студентів, широкого кола читачів.

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Місце та роль УГКЦ в українському націотворенні.
Розділ 2. Етнонаціональні і релігійно-духовні процеси в контексті взаємовідносин між УГКЦ та державою.
Розділ 3. Основні напрямки діяльності УГКЦ в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні. Висновки. Література.