Прудиус І.Н., Лазько Л.В., Мимріков Д.О. Моделювання та дослідження процесу побудови радіометричних зображень та виділення об’єктів

УДК 621.396.96

І.Н. Прудиус, Л.В. Лазько, Д.О. Мимріков
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

© Прудиус І.Н., Лазько Л.В., Мимріков Д.О., 2012

Запропоновано модель формування радіометричного зображення з врахуванням впливу параметрів сцени, системи моніторингу та середовища поширення. Досліджено виявлення об’єктів на основі радіометричного зображення за дії шуму.
Ключові слова: радіометричне зображення, адитивний шум, виявлення об'єктів.

In the paper the model of radiometric image with regard to the impact parameters of the scene, monitoring and distribution environment is presented. The object detection algorithm based on radiometric image under the influence of noise is investigated.
Key words: radiometric images, additive noise, object recognition.

Література – 5