Шаповалов Ю.І., Мандзій Б.А., Смаль Д.Р. Застосування частотного символьного методу до багатоваріантного аналізу лінійних параметричних кіл

УДК 621.372.061

Ю.І. Шаповалов, Б.А. Мандзій, Д.Р. Смаль
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНОГО СИМВОЛЬНОГО MЕТОДУ ДО БАГАТОВАРІАНТНОГО АНАЛІЗУ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ

© Шаповалов Ю.І, Мандзій Б.А., Смаль Д.Р., 2012

Розглянуто застосування частотного символьного методу до багатоваріантного аналізу лінійних параметричних кіл на підставі визначення їх чутливості.
Ключові слова: лінійні параметричні кола, відхилення параметрів, частотний символьний метод, чутливість кіл.

In this paper are considered the application of frequency symbolic method to multivariate analysis of linear parametric circuits on the basis of determining of their sensitivity.
Key words: linear parametric circuits, deviation of parameters, frequency symbolic method, sensitivity of circuits.

Література – 2