Шаповалов Ю.І. Частотна модель лінійного параметричного кола у вигляді матричного рівняння Л.А. Заде

УДК 621.372.061

Ю.І. Шаповалов
Національний університет “Львівська політехніка”,

ЧАСТОТНА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ПАРАМЕТРИЧНОГО КОЛА У ВИГЛЯДІ МАТРИЧНОГО РІВНЯННЯ Л.А. ЗАДЕ

© Шаповалов Ю.І., 2012

Запропоновано матричну частотну модель лінійного параметричного кола на основі рівняння Л.А.Заде.
Ключові слова: лінійні параметричні кола, частотні моделі, частотний символьний метод.

In this paper matrix frequency model of linear parametric circuit based on L.A.Zadeh’s equation is offered.
Key words: linear parametric circuits, frequency models, frequency-symbolic method.

Література – 3