Нічога В., Проненко В. Малогабаритні індукційні давачі для діагностики середовищ і об’єктів

УДК 621.317. 42

В. Нічога1, В. Проненко2
1Національний університет “Львівська політехніка”
2Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України

МАЛОГАБАРИТНІ ІНДУКЦІЙНІ ДАВАЧІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩ І ОБ’ЄКТІВ

© Нічога В., Проненко В., 2012

Наведено результати досліджень малогабаритних індукційних сенсорів для вивчення магнітних полів в космічному просторі і магнітних полів дефектів залізничних рейок. В обох випадках необхідно досягти максимальної чутливості за мінімальних розмірів, габаритів і маси.
Ключові слова: малогабаритні індукційні сенсори, магнітне поле, рівень шуму, чутливість, дефекти рейки.

Some results of researches of small size induction sensors intended for investigating magnetic fields in the outer space or caused by the rail defects are presented in the article. The task of achievement of the maximal sensitivity at minimal dimensions and weight is formulated in both cases.
Key words: small size induction sensor, magnetic field, noise level, sensitivity, rail defect.

Література – 20