Оборжицький В.І., Самсонюк О.В. Проектування симетричних спрямованих відгалужувачів з двома робочими смугами частот на базі відрізків зв’язаних смужкових ліній передачі

УДК 621.372.8.049.75

В.І. Оборжицький, О.В. Самсонюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЕКТУВАННЯ СИМЕТРИЧНИХ СПРЯМОВАНИХ ВІДГАЛУЖУВАЧІВ З ДВОМА РОБОЧИМИ СМУГАМИ ЧАСТОТ НА БАЗІ ВІДРІЗКІВ ЗВ’ЯЗАНИХ СМУЖКОВИХ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ

© Оборжицький В.І., Самсонюк О.В., 2012

Запропоновано методи та основні співвідношення для розрахунку електричних параметрів елементів трьох варіантів схем спрямованих відгалужувачів на базі відрізків зв’язаних смужкових ліній передачі, які забезпечують бажаний рівень зв’язку та вхідне узгодження одночасно на двох заданих частотах різних частотних смуг.
Ключові слова: двосмугові компоненти, спрямований відгалужувач, відгалужувач на зв’язаних лініях, метод синфазно-протифазного збудження, метод вхідних імпедансів.

The methods and basic equations for calculation the electrical parameters of circuit elements of three strip coupled-line directional coupler variants, which simultaneously provide the wishful coupling level and input matching at two given frequencies of different frequency bands, are offered.
Key words: dual-band components, directional coupler, coupled-line coupler, symmetrical-asymmetrical excitation method, input impedances method.

Література – 9