Чабан К.О., Чернихівський Є.М., Яворський М.В. Аналіз ефективності одно- та триланкових структур комутаційних полів цифрової системи комутації EWSD V.15

УДК 621 395 :004 724

К.О. Чабан, Є.М. Чернихівський, М.В. Яворський
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНО- ТА ТРИЛАНКОВИХ СТРУКТУР КОМУТАЦІЙНИХ ПОЛІВ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КОМУТАЦІЇ EWSD V.15

 Чабан К.О., Чернихівський Є.М., Яворський М.В., 2012

Проаналізовано ефективність комутаційного поля цифрової системи комутації EWSD V.15. Побудовано структури одно- та триланкових комутаційних полів, в яких використано стандартні часові й просторові комутаційні модулі системи EWSD V.15. Для кожної структури комутаційного поля розраховано вартість одного цифрового каналу в еквівалентних точках комутації, яку вибрано як критерій ефективності поля.

Analysis of the efficiency of switching field of digital switching system EWSD V.15 was made. Structures of one leading, three leading switching fields was built, in which standart time and space switching modules of EWSD V.15 system was used. For each structure of the switching field calculated cost of one digital channel at points equivalent to switching, which is chosen as a criterion of efficiency of switching field.

Література – 6