Рудаков В.І., Бугера М.Г., Бичков А.М. Цільове діагностування в станції цифрового радіорелейного зв’язку

УДК 621.396.8612

В.І. Рудаков, М.Г. Бугера, А.М. Бичков

ЦІЛЬОВЕ ДІАГНОСТУВАННЯ В СТАНЦІЇ ЦИФРОВОГО РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Рудаков В.І., Бугера М.Г., Бичков А.М., 2012

Проведено оцінку цільового діагностування радіорелейної станції цифрового зв’язку, розроблено методику контролю покращення сигналу й інформаційної надійності радіорелейних станцій.

The paper evaluated the target diagnosis microwave station digital communication developed technique of improved signal reliability and information radio relay stations.

Література – 2.