Сухін І., Фурманов Ю., Кожухар О., Качан С., Білиловець О. Використання оптико-електронних систем при операціях на паренхіматозних органах в експерименті

УДК 616.361-089:616.33-002.44: 621.384: 621.385: 621.365: 616.31: 537.8

І. Сухін1, Ю. Фурманов1, О. Кожухар2, С. Качан3, О. Білиловець3
1Національний інститут хірургії та трансплантології
ім. О.О. Шалімова, відділ експериментальної хірургії
2Національний університет “Львівська політехніка”,
3ДТГО “Південно-західна залізниця”, Вузлова лікарня № 1. ст. Дарниця

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНАХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

© Сухін І., Фурманов Ю., Кожухар О., Качан С., Білиловець О., 2012

Наведено результати експериментальних досліджень із розроблення та випробування методу зупинки кровотечі в хірургії з використанням спеціалізованих оптико-електронних систем на основі теплових оптичних некогерентних джерел випромінювання. Отримані експериментальні дані дали змогу створити та випробувати в експерименті на тваринах дослідний зразок апарата для оптичної коагуляції.
Ключові слова: високотемпературна коагуляція, оптико-електронні системи, хірургічний експеримент.

The results of experimental studies of development and testing method of stopping bleeding in surgery using specialized optoelectronic systems based on thermal optical incoherent radiate sources. The experimental data allowed to create and test in animal experiments prototype system for optical coagulation.
Key words: high-temperature coagulation, optoelectronic systems, surgical experiment.

Література – 5.