Сторчун Є., Климух А. Моделювання механічного імпедансу ділянки артерії

УДК: 615:47

Є. Сторчун, А. Климух
Національний університет “Львівська політехніка,
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО ІМПЕДАНСУ ДІЛЯНКИ АРТЕРІЇ

 Сторчун Є., Климух А., 2012

Подано результати моделювання пружних властивостей ділянки артерії людини.
Ключові слова: медична діагностика, пульсова діагностика, пружні властивості ділянки артерії.

In this work results of artery’s part mechanical impedance simulation are presented.
Key words: medical diagnostics, pulse diagnostics, artery’s part mechanical impedance.

Література – 6.