Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах

Гавриш В. І., Федасюк Д. В.
Код: 978-617-607-341-3
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 176 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:44,00грн.
Weight: 0 кг

Удосконалено наявні та розроблено нові підходи до побудови математичних моделей процесу теплопровідності, методів розв’язування лінійних і нелінійних крайових задач для кусково-однорідних (шаруватих та з чужорідними включеннями) структур. Розглянуто дво- та тривимірні моделі, описані рівняннями, коефіцієнти яких визначаються як функції теплофізичних властивостей фаз і геометричної структури та запропоновано методи побудови аналітично-числових розв’язків. Досліджено теплопровідність і проаналізовано температурні режими в однорідних і багатошарових структурах із чужорідними прямокутними, циліндричними та паралелепіпедними включеннями.
Для фахівців у галузі математичного моделювання, теорії теплопровідності, математичної фізики тощо. Може бути корисною для математиків, фізиків, механіків, а також магістрів та аспірантів відповідних спеціальностей.

Зміст

Вступ