Oksana Shalygina, Lyuidmyla Bragina and Mykola Kuryakin Powder Electrostatic Technology of Household Appliance Enamelling

Oksana Shalygina, Lyuidmyla Bragina and Mykola Kuryakin

Powder Electrostatic Technology of Household Appliance Enamelling