Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Про Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні


Видається з 1964 року
ISSN 0320-6947
відповідальний редактор – проф., д-р техн. наук З. А. Стоцько

Адреса редколегії
Національний університет "Львівська політехніка"
кафедра механіки та автоматизації машинобудування
вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013
тел. (032) 258 21 54
ел. пошта akm@polynet.lviv.ua