№1 (16) / 2014

УДК 528.073

І.М. БУБНЯК1, М.В. НАКАПЕЛЮХ2, Ю.М. ВІХОТЬ1
1Кафедра фізики Землі, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, Львів, Україна, 79005
2Відділ тектонофізики, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, пр. Палладіна 32, Київ, Україна, 06380

ЗБАЛАНСОВАНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У ПЕРЕТИНІ БЕРЕГОМЕТ–БУРКУТ

Література – 34

UDK 550.34(476

A.G. ARONOV1, SH.A. MUKHAMEDIEV2, T.P. BELOUSOV2, T.I. ARONOVA1, R.R. SEROGLAZOV1
1Centre of Geophysical Monitoring, National Academy of Sciences of Belarus, 7, Academician Kuprevich str, Minsk, 220141, Belarus, e-mail: aronov@cgm.org.by
2Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, 10, Bolshaya Gruzinskaya str, Moscow, 123995, Russia, e-mail:shamil@ifz.ru

SEISMICITY AND THE STRESSED STATE OF THE STAROBIN POTASSIUM SALT DEPOSIT IN BELARUS

Література – 17

УДК 550.83:553.98 (477.8)

В.М. ВЛАДИКА, М.Ю. НЕСТЕРЕНКО, Р.С. БАЛАЦЬКИЙ, Р.І. ЛАТА
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу, вул. Стрийська, 144, Львів, Україна, 79026,
ел. пошта: lkndc1@rambler.ru

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ У САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДАХ НЕОГЕНУ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Література – 16

ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ ШАМОТКУ – 80

УДК 551.311.21

Е.Д. КУЗЬМЕНКО, Т.Б. ЧЕПУРНА
Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська 15, Івано-Франківськ, Україна, 76019, тел. +38(0342)504761, ел. пошта gbg@nung.edu.ua

ПРОГНОЗУВАННЯ СЕЛІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Література – 20

УДК 528.22

К.Р. ТРЕТЯК1, А.І. ВОВК2*
1Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013.
2*Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013, ел. пошта vovk.andriy@outlook.com

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ КОРИ ЄВРОПИ ЗА ДАНИМИ ГНСС-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ТЕКТОНІЧНОЮ БУДОВОЮ

Література – 12

УДК 528.22

К.Р. ТРЕТЯК1, В.В. РОМАНЮК2*
1Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013
2*Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013, тел. 258-26-98, ел. пошта volodymyromaniuk@gmail.com

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СУЧАСНИМИ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ЗМІЩЕННЯМИ ЗЕМНОЇ КОРИ І СЕЙСМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ЄВРОПИ

Література – 13

УДК 539.3:551.24(477.8)

Л.М. ХОМ’ЯК1, М.М. ХОМ’ЯК2
1*Кафедра загальної та регіональної геології, Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005, тел. +38(032)2397883, ел. пошта ZagGeol@franko.lviv.ua
2Кафедра фізики Землі, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСАДОВОГО КОМПЛЕКСУ АВТОХТОНУ В ЗОНІ ДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ НАСУВНОГО КЛИНУ

Література – 30

УДК 550.382

М.И. ОРЛЮК, А.В. МАРЧЕНКО, И.Н. ИВАЩЕНКО
ОТДЕЛ ГЕОМАГНЕТИЗМА, ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ ИМ. С.И. СУББОТИНА НАН УКРАИНЫ, ПР. ПАЛЛАДИНА 32, КИЕВ, УКРАИНА, 03680, ORLYUK@IGPH.KIEV.UA

Расчет компонент геомагнитного поля НА ПРИМЕРЕ ОДЕССКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ

Література – 15

УДК 550.42

М.І. ТОЛСТОЙ1, О.В. ШАБАТУРА2
1НДЧ геологічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90, Київ, Україна, 03022
2НДЧ геологічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90, Київ, Україна, 03022, тел. +38(044)2597023, ел. пошта sand@univ.kiev.ua

ВИВЧЕННЯ ПРОВІСНИКІВ ЛОКАЛЬНИХ ЗЕМЛЕТРУСІВ ЗАСОБАМИ ЇХ ПРЯМОЇ ОЦІНКИ

Література – 22

УДК 550.89: 553.98.23(477)

Н.Й. МІСЬКІВ1, М.Ю. НЕСТЕРЕНКО2
1 Відділ екологічних досліджень, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу, вул. Стрийська 144, Львів, Україна, 79026, тел. +38(032)2632179, ел. пошта: mis.nadiya@gmail.com
2 Відділ розробки газових і нафтових родовищ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
вул. Стрийська 144, Львів, Україна, 79026, тел. +38(032)2632179, ел. пошта: blrom@mail.ru

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИТІСНЕННЯ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ ПРОМИСЛОВИМИ СТОКАМИ

Література – 25

УДК 550.348

О.В. КЕНДЗЕРА1*, В.В. КУТАС2, Ю.А. АНДРУЩЕНКО3, П.Г. ПІГУЛЕВСЬКИЙ4, Ю.В. ЛІСОВИЙ5
1*Відділ сейсмічної небезпеки, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, пр-т. Академіка Палладіна, 32, Київ, Україна, 03680, тел. +38(044) 423-81-43, E-mail: kendzera@igph.kiev.ua
2 Відділ регіональних проблем геофізики, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, пр-т. Академіка Палладіна, 32, Київ, Україна, 03680
3 Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України, смт. Городок, вул. Космічна, 1, Україна
4 Відділ сейсмічної небезпеки, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, пр-т. Академіка Палладіна, 32, Київ, Україна, 03680, тел. +38(044) 424-29-44
5 Відділ сейсмічної небезпеки, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, пр-т. Академіка Палладіна, 32, Київ, Україна, 03680

СЕЙСМІЧНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА У ПЕРІОД З 2007 ПО 2013 РОКИ

Література – 32

ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА БОКУНА

ПАМ’ЯТІ ПЕТРА ГЕРВАЗІЙОВИЧА ЧЕРНЯГИ

УДК 550.837; 550.8.05

С.А. ДЕЩИЦЯ, О.І. ПІДВІРНИЙ, О.І. РОМАНЮК, Л.Г. САВКІВ
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. Субботіна Національної академії наук України, вул. Наукова 3-б, м. Львів, Україна, 79060 тел. +38(032)2648563, ел. пошта carp@cb-igph.lviv.ua

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНО ПРОБЛЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Література – 21

УДК 551.24.(477.8)

Ю.З. КРУПСЬКИЙ1, О.І. ВИСЛОЦЬКА2 *
1ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”, вул. Київська 8, Вишневе, Україна, 08132
2*ІГГГК НАН України, вул. Наукова 3а, Львів, Україна, 79060, тел. +38(097)8563465, ел. пошта yaolgav@mail.ru

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТЯГАННЯ ЗОНИ ТЕЙССЕЙРЕ-ТОРНКВІСТА (ТТЗ) НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Література – 20

Syndicate content