№ 585 (2007)

УДК 726.3

С.О. Іванов, Ю.І. Криворучко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ЛЬВІВСЬКІ ЄВРЕЙСЬКІ ДУХОВНІ КОНСТИТУЦІЇ: СИНАГОГА ТА ЦВИНТАР

Досліджується історія, культура та архітектура давніх єврейських цвинтарів та синагог Львова ХІV–ХIX ст. як об’єктів культурної та архітектурної спадщини Львова.

Кількість посилань – 39.

Завантажити статтю

УДК 72.03+04(477)+72.014+7.035(73)4

О.Б. Білінська

кафедра дизайну та основ архітектури

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНОГО ОРДЕРА ЛЬВОВА ІІ ПОЛ. XVІ–XVII ст.

Запропоновано комплексну методику структурного аналізу архітектурного ордера Львова періоду Ренесансу. Вона містить рівневий (визначення наявності та профілювань частин ордера на певних структурних рівнях), метричний (визначення фактичної величини модуля кратності деталей з ордером) та модульний аналіз (визначення пропорцій, розмірів частин ордерів відносно модуля або нижнього діаметра колони).

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 72.477.8

Ю.Л. Богданова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ЯН НОВОРИТА. АРХІТЕКТУРА – ФАХ ЧИ ПОКЛИКАННЯ ?

Наведено коротку біографію архітектора-будівничого Яна Новорити. Описано нові конструкції, які запатентував Ян Новорита, зокрема стіни з термоплит та центральне опалення гарячим повітрям крізь стелю.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 725.81:534.843.6

А. Вачко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

АКУСТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІДРЕСТАВРОВАНИХ ІСТОРИЧНИХ ІНТЕР’ЄРІВ НА ПРИКЛАДІ ЛЕКЦІЙНИХ АУДИТОРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Запропоновано варіант покращання акустичного середовища у щойно відреставрованій аудиторії, а також подані рекомендації для покращання акустичних характеристик у лекційних аудиторіях середньої місткості із підйомом рядів та заміненими вікнами.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 711

Р.Я. Галишич, С.І. Топилко, О.П. Олешко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ДИЗАЙН” НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ ТА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Розглянуто методику підготовки магістрів за спеціальністю “Дизайн” на кафедрі дизайну та основ архітектури у контексті болонського процесу.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 711

І.П. Гнесь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ВЕЛИКОПАНЕЛЬНЕ ЖИТЛО: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

На основі натурного обстеження й анкетного опитування мешканців мешканців проводиться порівняльний аналіз експлуатаційних якостей великопанельних і цегляних житлових будинків різної поверховості, збудованих в 60–80-ті роки ХХ ст. у Львові. Виявлено основні проблеми та недоліки великопанельного житла.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 72.01

Е.А. Діденко, Г.В. Казаков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІКОН ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА

Проаналізовано функції вікна у зовнішньому та внутрішньому архітектурному середовищі. Наведено класифікацію естетичних властивостей вікон львівських історичних будинків.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 711

І.А. Дида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

СТОСУНОК ДО ПРИРОДИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ДОВКІЛЛЯ

Наведено основні теоретичні положення, які стосуються пов’язань архітектури з природним середовищем і мають бути підставою для наукових досліджень цього питання. Виклад теоретичних положень складено на основі наукових праць ряду різних авторів.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

Роман Кінаш

Д-р техн. наук, професор,
завідувач кафедри архітектурних конструкцій

ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Завантажити статтю

УДК 72.035

Р.І. Кінаш, К.В. Присяжний*, Ю.Я. Дубик, В.В. Базилевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
*кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ОБСТЕЖЕННЯ ГІМНАСТИЧНОГО ЦЕНТРУ “СОКОЛА”
(ТЕП. СПОРТИВНОГО КОРПУСУ ЛДІФК) НА вул. ДУДАЄВА, 8

Викладено результати камеральних та натурних досліджень історії формування будинку та результати обстеження його технічного стану.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 72.01

Г.В. Казаков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

СУЧАСНА СВІТЛОВА АРХІТЕКТУРА У ЗАГАЛЬНОНАУКОВОМУ КОНТЕКСТІ

На основі фундаментальних наукових категорій та архітектурно-ієрархічних рівнів проаналізовано предмет наукового дослідження нового архітектурного напрямку – сучасної світлової архітектури.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 728.1

Т.О. Кащенко

Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

ЕНЕРГОЗБРЕЖЕННЯ І ПРОГНОСТИКА В АРХІТЕКТУРІ

Розглянуто питання прогнозування розвитку архітектури з погляду енергозбереження в її різних галузях. Встановлюються зв’язки між проблемою заощадження енергії та архітектурним формоутворенням на різних рівнях: теоретичному, методичному та прикладному в процесі їх динамічного розвитку.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 711

Ю.І. Криворучко, Є.І. Король, Н.О. Ігнатюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проведено комплексний аналіз умов місцевості і виявлено туристично-рекреаційний потенціал Верховинського району Івано-Франківської області. Запропоновано туристично-рекреаційне зонування району з структурою туристично-рекреаційних центрів різного рангу та відповідним набором об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури. На основі цих пропозицій розроблено схему планувальної організації туристично-рекреаційної системи Верховинського району Івано-Франківської області. Розроблені начерки планувальної організації туристично-рекреаційної системи Верховинського району Івано-Франківської області можуть бути покладені в основу розвитку нового напрямку господарської спеціалізації одного з найбільш атрактивних районів Українських Карпат.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 711

В. Кузьмич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПРИРОДА “ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ”

Природа “золотого перетину” розглядається з новим нестандартним підходом до теми, який ґрунтується на вивченні функції зорового апарату людини й істотно доповнює вже відомі численні праці, написані на основі композиційного аналізу об’єкта. В прикладному аспекті такий підхід дає змогу швидко зрозуміти значення перетину з метою використання його в процесі проектування.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 711

С.М. Лінда, Я.М. Юрик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ПОШУКИ СТИЛЮ В АРХІТЕКТУРІ СУЧАСНОГО БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛА УКРАЇНИ

Проаналізовано сучасну архітектуру багатоквартирного житла України з погляду стильового вирішення споруд. Виявлено головні стильові спрямування у розвитку архітектури житла, визначено їх джерела та прототипи для розвитку.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 711

Т.М. Мазур, Є.І. Король

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО БЛАГОУСТРОЮ СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ МІСТА(НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ СИХІВ У ЛЬВОВІ)

Розглянуто актуальну проблему комплексного благоустрою системи відкритих просторів міста. Ефективність комплексного підходу до благоустрою розглядається з погляду формування індивідуального вигляду міста загалом та його окремих структурних частин, забезпечення композиційної і стильової цілісності міського середовища шляхом раціонального використання цінних міських ландшафтів, застосування творів монументально-декоративного мистецтва та елементів міського дизайну. В аспекті розглянутої проблеми поставлено задачі і запропоновано рекомендації з комплексного благо¬устрою житлового району Сихів у Львові.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 726.52

О. Мер’є

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ’ЯНИХ ХРАМІВ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ ТУРКІВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Проаналізовано архітектуру дерев’яних храмів німецьких колоністів Турківщини початку ХХ століття.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 711

Е.А. Нестерович, В.Б. Якубовський*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
* кафедра архітектурного проектування

УРАХУВАННЯ МІСЦЕВИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛІНІКИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ НА АРАБАТСЬКІЙ СТРІЛЦІ

Будівництво в районах з особливими кліматичними умовами потребує застосування спеціальних методів проектування житла і об’єктів соціального призначення з врахуванням місцевих специфічних кліматичних характеристик.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 711. 168

Г.О. Осиченко

Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка,
кафедра архітектури будівель і містобудування

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНИХ СТРУКТУР ІСТОРИЧНИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ)

Визначено загальні принципи реконструкції композиційних структур історичних міст, що діють на всіх ієрархічних рівнях побудови композиції та забезпечують під час реконструкції композиційну цілісність міста загалом.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 711

О.Л. Пікущенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЧЕРНІВЦІВ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

© Пікущенко О.Л., 2007

Висвітлено політичні передумови, які значно вплинули на містобудівельний розвиток Чернівців наприкінці ХVІІІ – початку ХХІ століть.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 711

Ю.В. Петренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ВПЛИВ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА КОНСТРУЮВАННЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

Проаналізовано основні конструктивні елементи висотних будівель і споруд, починаючи з найперших, та оцінено вплив на них вітрових навантажень.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 72. 01.

Г.П. Петришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТОТВІРНОГО ПРОЦЕСУ

Опрацювання емпіричного матеріалу потребує застосування спеціальних аналітичних методів. Висвітлено суть дослідницького методу – факторного аналізу. Визначено можливості застосування факторного аналізу для дослідження містотвірного процесу в його еволюції.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 711

Б.С. Посацький, І.Я. Черняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

УРБАНІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ “СТІЛЬСЬКЕ”

Пам’ятки археології в Україні дуже обмежено використовуються як об’єкти туризму з причини відсутності інфраструктури обслуговування. Урбаністична концепція має на меті визначити напрямки господарського освоєння території в оточенні пам’яток археології для їх туристичного використання.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 711

В.І. Проскуряков, А.М. Кучер

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРНА ТИПОЛОГІЯ ПРОСТОРІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЦЕРКВАХ М.-Д. НІМЦІВА

Проаналізовано архітектурні рішення прихрамових просторів для громадської діяльності українського архітектора Мирослава-Данила Німціва. Розроблені попередні пропозиції типологічної класифікації громадських просторів в українських церквах.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК. 711

В.І. Проскуряков, Р.З. Стоцько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ ВИЩОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ УГКЦ В УКРАЇНІ

Відродження і розвиток Української Греко-Католицької Церкви сприяє становленню духовних освітніх закладів для задоволення потреб Церкви в молодих священичих кадрах. Важливо в цей період сформувати оптимальну духовно-освітню структуру нового типу, яка б максимально ефективно виконувала функції як богословської освіти, так і забезпечення духовного та побутового життя її вихованців.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 711

О.В. Проскуряков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну і основ архітектури

ТИПОЛОГИЧНА СКЛАДОВА В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ АРХІТЕКТОРІВ

За результатами анкетування 16 архітекторів України стверджується, що типологічна складова є важливим елементом творчого методу сучасного архітектора.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 711

О.І. Ремешило-Рибчинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

АРХІТЕКТУРА МАГНАТСЬКИХ РЕЗИДЕНЦІЙ ХVІІ–ХVІІІ ст. І СПЕЦИФІКА ЇХ ПРОСТОРОВОГО НАПОВНЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСУ В с. ПІДГІРЦІ)

Проаналізовано закономірності розвитку архітектури магнатських резиденцій ХVІІ-ХVІІІ ст. та специфіки їх просторового наповнення і місця палацово-паркового комплексу в с. Підгірці Львівської області в цьому процесі, як і в контексті європейського розвитку культурної спадщини.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДН 711.712.23

І.В. Русанова, С.П. Тупісь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЛАНДШАФТНО-ІСТОРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ВИСОКИЙ ЗАМОК”

Визначено проблеми і основні напрямки в програмі реконструкції ландшафтно-історичного комплексу “Високий замок” (Л і К) як пам’ятки всесвітньої історичної спадщини з врахуванням етапів його формування. Надаються проектні пропозиції стосовно містобудівельних рішень і реконструкції фрагментів парку.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 72.01

В. Товбич

Київcький національний університет будівництва і архітектури,
кафедра інформаційних технологій в архітектурі

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА “АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Наведено філософсько-філологічний аналіз визначення базових ознак терміна “архітектурна діяльність”.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

Syndicate content