Математичне моделювання в електроенергетиці

За ред. М. С. Сегеди
Код: 978-617-607-376-5
Математичне моделювання в електроенергетиці Підручник / О. В. Кириленко, М. С. Сегеда, О. Ф. Буткевич, Т. А. Мазур. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 608 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:120,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено математичний апарат, який використовується для розв’язання задач електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи, методи розв’язання алгебричних та трансцендентних рівнянь однієї змінної, методи розв’язання систем лінійних та нелінійних скінченних рівнянь та систем диференційних рівнянь у повних та часткових похідних, викладено математичні основи аналізу усталених режимів та перехідних процесів в електроенергетичних системах, вибрані питання математичного моделювання хвильових процесів в електроенергетичних системах, показано роль структурних схем та частотних характеристик у моделюванні електроенергетичних систем, викладено основні поняття про задачі та методи ідентифікації систем, елементи теорії стійкості електроенергетичних систем та метод D-розбиття. Теоретичний матеріал для кожного розділу ілюструється наскрізними прикладами розв’язання задач, а також завершується контрольними запитаннями для перевірки знань.
Розраховано на студентів ВНЗ електротехнічних спеціальностей, насамперед для вивчення таких дисциплін, як “Математичні задачі електроенергетики”, “Математичні моделі електричних систем”, “Математичне моделювання в електротехніці”, “Математичні моделі елементів електричних станцій та підстанцій”. Може бути корисним аспірантам, викладачам, а також інженерам електроенергетичних спеціальностей.
Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова