Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку ХХ ст.)

Турчин Я. Б. та ін.
Код: 978-617-607-483-0
Навчальний посібник / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І. Плазова. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:55,00грн.
Weight: 0 кг

Пропонований навчальний посібник є спробою авторського колективу зобразити цілісну, комплексну та завершену картину розвитку міжнародних відносин, еволюцію зовнішньої політики провідних держав світу в історичній послідовності від Стародавнього світу і до початку ХХ ст. Тематику лекційних занять подано у логічній послідовності зміни однієї системи міжнародних відносин іншою, причинам формування та закономірностям функціонування яких надано основну увагу. Розкрито доктрини та принципи міжнародної політики під час їх зародження та розвитку.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та усіх, хто цікавиться міжнародною проблематикою.

Зміст

Передмова