Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows

Демида Б. А. та ін.
Код: 978-617-607-505-9
Навчальний посібник / Б. А. Демида, К. М. Обельовська, В. С. Яковина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 488 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:92,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто основні питання архітектури, структурної організації та адміністрування локальної обчислювальної мережі. Теоретичний матеріал усіх розділів проілюстрований прикладами, які охоплюють важливі й цікаві прикладні задачі налаштування служб та сервісів LAN, побудованої на платформі MS Windows. Для цього у лабораторному практикумі використано технологію віртуалізації комп’ютерів.
Для студентів бакалаврського рівня підготовки за напрямами “Комп’ютерні науки” (6.050101), “Програмна інженерія” (6.050103) та “Видавничо-поліграфічна справа” (6.051501), а також може бути корисним для фахівців у галузі комп’ютерних мереж як довідковий посібник у практичній роботі чи для підвищення кваліфікації.

Зміст

Вступ