Охорона праці в галузі телекомунікаційних мереж і систем

Батлук В. А. та ін.
Код: 978-617-607-563-9
Навчальний посібник / В. А. Батлук, М. М. Климаш, Р. А. Яцюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 352 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.
Ціна:90,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто сучасні методи та засоби виконання інженерних завдань з техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Наведено ілюстративний матеріал, необхідну довідкову інформацію та приклади щодо вирішення конкретних питань охорони праці в галузі телекомунікаційних мереж та систем.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами “Телекомунікації” та “Радіотехніка”. Може бути корисним для студентів інших напрямів підготовки, спеціальності яких передбачають вивчення телекомунікаційних мереж і систем.

Зміст

Вступ

Про авторів

БАТЛУК Вікторія Арсеніївна
Доктор технічних наук. Професор кафедри охорони праці Національного університету "Львівська політехніка". Академік Польської академії наук, Санкт-Петербурзької академії наук.
Автор 515 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема 11 підручників і навчальних посібників. Має 150 патентів на винаходи.
Наукові інтереси: дослідження антропогенного та техногенного впливу на довкілля, питання очищення повітря від пилу, утилізації техногенних відходів.

КЛИМАШ Михайло Миколайович
Доктор технічних наук, професор. Завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету "Львівська політехніка". Академік Академії зв'язку України, Міжнародної академії інформатизації. Автор понад 170 наукових публікацій, зокрема 4 навчальних посібників, 6 монографій. Має 7 винаходів та авторських свідоцтв.
Наукові інтереси: розвиток сучасних оптичних телекомунікаційних систем передавання інформації, мереж доступу, безпровідні радіотехнології, мобільний зв'язок.

ЯЦЮК Ростислав Арсенович
Кандидат технічних наук. Доцент кафедри охорони праці Національного університету "Львівська політехніка".
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій. Має авторські свідоцтва на винаходи.
Наукові інтереси: дослідження шляхів усунення крихкості залізоалюмінієвих сталей, створення нових економно легованих жаростійких сталей для деталей пічного обладнання.