Металорізальні верстати

Бочков В. М. та ін.
Код: 978-966-553-745-8
Навчальний посібник / В. М. Бочков, Р. І. Сілін, О. В. Гаврильченко / За ред. Р. І. Сіліна. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 268 с. Формат 170 x 240 мм. М`яка обкладинка.
Ціна:210,00грн.
Weight: 0 г


Призначення посібника − допомогти студентам виробити навички настроювання та дослідження металорізальних верстатів різних типів. Подано вказівки, які необхідні для виконання лабораторних робіт; викладено будову, принцип дії, налагодження та настроювання універсальних металорізальних верстатів як з ручним, так і з числовим програмним керуванням, а також автоматів і напіваватоматів.
Метою практичних робіт є навчити студентів складання карт налагодження та побудови циклограм роботи автоматів для оброблення заданої деталі або розроблення керувальних програм верстатів з ЧПК.
Для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Затвердило Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Зміст

Вступ.
Cписок скорочень.
Основні правила безпеки під час виконання лабораторних робіт.
Організація проведення лабораторних і практичних робіт.
Складання кінематичних схем коробок швидкостей і подач.
Лабораторні роботи № 1, 2, 3 і 4.
Аналіз кінематики коробки швидкостей верстата з розмножувальною структурою.
Практична робота № 1п.
Аналіз кінематики коробки швидкостей зі складеною структурою.
Практична робота № 2п.
Розрахунок гвинторізних ланцюгів токарно-гвинторізних верстатів.
Практичні роботи № 3п і № 4п.
Налагодження і настроювання токарного верстата для оброблення конічних поверхонь.
Лабораторна робота № 5.
Налагодження і настроювання токарно-гвинторізного верстата для нарізування різі.
Лабораторна робота № 6.
Настроювання токарно-револьверного верстата 1Н325 для оброблення деталі.
Лабораторна робота № 7.
Аналіз кінематики коробки швидкостей верстата 1Н325.
Практична робота № 7п.
Вивчення будови і розрахунок кінематичних ланцюгів токарно-револьверного автомата 1Б118.
Лабораторна робота № 8.
Складання і розрахунок карти налагодження токарно-револьверного автомата 1Б118.
Практична робота № 8п.
Вивчення будови та кінематики автомата фасонно-поздовжнього точіння 1П12 .
Лабораторна робота № 9.
Складання і розрахунок карти налагодження автомата фасонно-поздовжнього точіння 1П12.
Практична робота № 9п.
Вивчення будови та принципу функціонування токарного верстата з ЧПК 16K20Ф3P132.
Лабораторна робота № 10.
Аналіз кінематики безступеневого привода головного руху верстата з ЧПК 16К20ФЗР132.
Практична робота № 10п.
Програмування оброблення на токарному верстаті з пристроєм ЧПК моделі 2Р22 .
Практична робота № 11п.
Налагодження токарного верстата 16К20Ф3Р132 з пристроєм ЧПК моделі 2Р22 .
Лабораторна робота № 11.
Розрахунок і настроювання універсальної ділильної головки.
Лабораторні роботи № 12, № 13 і № 14.
Настроювання УДГ на просте ділення.
Лабораторна робота № 12.
Налагодження і настроювання УДГ на диференціальне ділення.
Лабораторна робота № 13.
Налагодження і настроювання універсального горизонтально-фрезерного верстата та УДГ для нарізування косозубчастих коліс (гвинтових канавок).
Лабораторна робота № 14.
Розрахунок та настроювання зубодовбального напівавтомата 5107.
Лабораторна робота № 15.
Розрахунок та настроювання кінематичних ланцюгів горизонтального зубофрезерного верстата.
Лабораторна робота № 16.
Розрахунок та настроювання кінематичних ланцюгів зубофрезерного напівавтомата 5Е32.
Лабораторна робота № 17, № 18 і № 19.
Розрахунок та настроювання кінематичних ланцюгів зубостругального напівавтомата 523 для нарізування прямозубчастих конічних коліс.
Лабораторна робота № 20.
Дослідження силової самодіючої головки.
Лабораторна робота № 21.
Розрахунок і побудова профілю кулачка самодіючої силової головки.
Практична робота № 21п.
Паспортизація токарно-гвинторізного верстата.
Лабораторна робота № 22.
Перевірка геометричної точності токарно-гвинторізного верстата.
Лабораторна робота № 23.
Список літератури.
Додаток.