Болонський процес та нова парадигма вищої освіти

Рашкевич Ю. М.
Код: 978-617-607-628-5
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:60,00грн.
Weight: 350 г

Висвітлено основні аспекти нової парадигми Європейського простору вищої освіти – студентоцентрованого навчання. Детально проаналізовано основний поняттєво-термінологічний апарат, який стосується компетентнісного підходу до створення та реалізації освітніх програм нового покоління, використовується міжнародною фаховою спільнотою, а також відображений у новому Законі України “Про вищу освіту”. Описано сучасну методологію побудови освітньої програми, використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, методику та формат опису Профілю програми, наведено приклади формулювання результатів навчання на рівні програми загалом та навчальної дисципліни зокрема. Проаналізовано процес імплементації Болонського процесу в Україні та виклики, пов’язані із запровадженням нового законодавства у вищій освіті.
Праця призначена для керівників, науково-педагогічних працівників та студентів вищих навчальних закладів, державних службовців і фахівців, залучених до процесів європейської інтеграції вищої освіти України.

Зміст

Вступ

Про автора

РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович
Доктор технічних наук, професор, проректор Національного університету "Львівська політехніка", завідувач кафедри інформаційних технологій видавничої справи, член Національної команди експертів із реформування вищої освіти України.
Автор численних публікацій з питань реформування системи вищої освіти в Україні за принципами Болонського процесу.