Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю

За наук. ред. д-ра екон. наук С. В. Князя
Код: 978-617-607-610-0
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 372 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:102,00грн.
Weight: 0 кг

Висвітлено проблеми економіки природокористування та управління природоохоронною діяльністю, проаналізовано економічні аспекти використання і відтворення природних ресурсів, розкрито сутність механізмів, методів і методичних підходів до управління природоохоронною діяльністю з позиції системного підходу. Велику увагу приділено методичному інструментарію аудиту і бізнес-плануванню екопроектів. Авторські пропозиції допоможуть керівникам промислових підприємств раціоналізувати процес формування і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із упровадженням екостандартів, комерціалізацією екоінновацій, освоєнням передового досвіду інших країн в оптимізації взаємодії підприємств із навколишнім середовищем.
Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів, керівників підприємств тощо.
Видання присвячено 80-літтю доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Миколи Васильовича Римара.

Зміст

Вступне слово